Công văn lần 3 Thủ tướng về Đề án TTGD Tài sản Số
23/05/2018

Ngày 12/04/2018 vừa qua, CTCP Đầu tư HVA đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Thị trường Giao dịch Tài sản Số kèm công văn số 23/2018/CV-HVA về việc đề nghị phê duyệt thí điểm Đề án Thị trường Giao dịch Tài sản Số.