Ngân hàng nhà nước trả lời Đề án tài sản Số
31/05/2018

Phúc đáp Công văn số 4327/VPCP-ĐMDN ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (đã được niêm yết trên sàn chứng khoán) về việc ban hành khung pháp lý đối với hình thức huy động vốn IBO và phê duyệt Đề án thị trường giao dịch tài sản số, sau khi nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan, Ngân hàng nhà nước có ý kiến như sau:

...