Đề án thị trường giao dịch Tài sản số
15/05/2018

Huy động vốn là nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi thành phần trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cần vốn để hiện thực hóa ý tưởng cho một sản phẩm hay công nghệ mới. Các doanh nghiệp truyền thống đã phát triển đến một mức độ nhất định cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào các dự án, tạo thêm nhiều công ăn việc làm mới. Chính phủ cần vốn để xây dựng các công trình phúc lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng, đường xá, trường học, bệnh viện... phục vụ cho phát triển kinh tế và đời sống. Các cá nhân cần vay vốn để mua xe, mua nhà và phục vụ các nhu cầu chi tiêu thiết yếu khác trong cuộc sống.