Công văn trình thủ tường về Tài sản Số
12/04/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA  được thành lập ngày 19/05/2010, với nghiệp vụ chính là đầu tư và tư vấn tài chính. Hiện công ty đang được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán HVA. Công ty đang cung cấp các dịch vụ gồm tư vấn quản trị chiến lược doanh nghiệp, tư vấn mua bán hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, các dịch vụ thị trường vốn, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và đầu tư các dự án công nghệ.

....