Công văn lần 6 Đề án tài sản Số
28/08/2018

Ngày 12/04/2018, CTCP Đầu tư HVA đã trình Thủ tướng đề án thị trường giao dịch tài sản số dựa trên kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Khánh Toàn và nhóm chuyên gia (chuyên gia duy nhất tại Việt Nam về thị trường tài sản số cho đến thời điểm hiện tại). Đề án cũng có sự góp ý, hoàn thiện của Ông Nguyễn Đoan Hùng, người có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng và điều hành Thị trường chứng khoán.

...