Công văn lần 4 báo cáo Thủ tướng về Đề án TTGD Tài sản Số
06/06/2018

Cũng nằm trong khuôn khổ Đề án "Thị trường giao dịch Tài sản Số" nêu trên ngày 18 tháng 05 năm 2018, HĐQT của HVA đã thông qua nội dung xây dựng nền tảng IZIChain - nền tảng công nghệ blockchain để phát triển và vận hành thị trường tài sản số.

...