Hướng dẫn mua IZI
02/09/2018

Bước 1: Vào website http://www.izichain.network/

Bước 2: Nhấn vào nút “Đăng nhập”. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấn vào nút đăng ký để đăng ký tài khoản. (Hướng dẫn đăng ký tài khoản: Tại đây)

Hướng dẫn mua IZI

Bước 3: Điền gmail và mật khẩu của bạn để đăng nhập

Hướng dẫn mua IZI

Bước 4: Chọn vào mục “Buy Token

Hướng dẫn mua IZI

Bước 5: Bạn sẽ có cách loại hình để mua IZI như mua bằng ETH hoặc BTC 

Trường hợp 1: Nếu mua bằng ETH

1: Hãy nhấn vào nút “Enter Ethereum Address”.

Hướng dẫn mua IZI

2: Điền địa chỉ ví ETH. Hãy chú ý địa chỉ ví ETH của bạn là 1 trong các ví như: MyEtherWallet, Parity, MetaMask, Mist, imToken (iOS & Android) . Sau đó nhấn vào “Save Wallet

Hướng dẫn mua IZI

3: Cuối cùng quay trở lại mục “Buy Token” để lấy địa chỉ gửi ETH. Gửi ETH bằng địa chỉ đã đăng ký trước đó vào địa chỉ mà mũi tên trỏ tới, sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy số dư IZI trong tài khoản tương ứng với số ETH bạn đã gửi vào địa chỉ đó.

Hướng dẫn mua IZI

Trường hợp 2: Nếu bạn mua bằng BTC

1: Chọn vào mục “Buy with Bitcoin” sau đó chọn “Generate BTC address

2: Ngay sau đó bạn sẽ thấy có địa chỉ để gửi BTC. Hãy gửi BTC vào địa chỉ này, sau một thời gian ngắn, số dư IZI của bạn sẽ được hiển thị tương ứng với số BTC bạn đã chuyển.

Hướng dẫn mua IZI

 

Chú ý: Nếu bạn mua bằng BTC thì phải vào mục “My Profile”, sau đó chọn “My Wallet” và điền địa chỉ ETH của bạn vào. Sau khi kết thúc ICO, IZI sẽ được chuyển đến địa chỉ này. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ ETH sau khi đăng ký bằng cách nhấn vào “Edit Wallet”.

Hướng dẫn mua IZI